Hnědé popelnice v Brně?

17.03.2018

Taky řešíte problém, kam s bioodpadem z domácnosti? Vzhledem k tomu, že bydlím v bytě v centru Brna, touto otázkou se zabývám poměrně často a není pro mě lehce řešitelná. Třídím odpad, ale na hnědé popelnice (na bioodpad), jen tak nenarazíte. Tak kam s ním? 

Foto: Veronika Charvátová

V Brně existuje Centrální kompostárna, kam lze bioodpad odevzdat. Zpracovává se zde, jak bioodpad ze zahrad a dřevostaveb atd., ale i z běžných domácností. Bioodpad v Centrální kompostárně můžete jak odevzdat, tak si ho zde i koupit. Prodává se v několika modifikacích podle složení. V Brně zatím není možné zažádat o hnědé popelnice u městské společnosti Sako, která zajišťuje odvoz veškerého odpadu. Objednat si je můžete samy u soukromé firmy (například Ave, Marius Pedersen...) a za jednotlivé odvozy platit (ne úplně malou částku). Vytříděný odpad také můžete odevzdat na několika sběrných místech. Pravidelně vyvážet bioodpad z domácnosti do sběrných středisek je poměrně náročné, pro mnohé i nereálné, vzhledem k tomu, že ne každý vlastní auto. 

Tak co s tím? Teď máme možnost situaci změnit. Od dubna minulého roku (2017) probíhal v Masarykově čtvrti pilotní projekt. Lidé bydlící v této čtvrti si mohli zadarmo požádat o hnědou popelnici, která byla vyvážena každé dva týdny, stejně jako další tříděný odpad. Otázkou je, zda byla právě tato městká část ke konání projektu zvolena nejšťastněji. Přece jen, Masarykova čtvrť je jednou z mála oblastí, kde je velké množství rodinných domů, které mají zpravidla zahrady, a tedy i možnosti zpracovávat si bioodpad samy. Pilotní projet probíhal rok a právě nyní by měl být vyhodnocen. Pokud bude vyhodnocen pozitivně, měla by být možnost zažádat a využívat hnědé popelnice, přístupná pro občany Brna ve všech městských částech.

Minulý týden proběhla akce na podporu zavedení hnědých popelnic a třídění bioodpadu v Brně. Zde můžete akci podpořit elektronickou formou na e-petici, přečíst si další informace a sledovat akce, které se připravují.